Dziekan Wydziału Ekonomii
prof. dr hab. inż. Celina Olszak
zaprasza na  Konferencję Naukową

 


 

 „INNOWACYJNY ROZWÓJ. INTELIGENTNE ORGANIZACJE”