Z okazji 50-lecia istnienia Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego               w Katowicach
Dziekan
prof. dr hab. inż. Celina Olszak
zaprasza na Jubileuszową Konferencję Naukową


 „INNOWACYJNA GOSPODARKA – INNOWACYJNE ORGANIZACJE – INNOWACYJNI LUDZIE”


 

 

Konferencja organizowana jest pod patronem Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, J.M. Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Prezydenta Miasta Katowice.